Jan Schaeij

Florentia MergouwAge: 78 years17241803

Name
Florentia Mergouw
Christening April 25, 1724
Religion: geref.
Witness: Maria Baart
Note: Hooglandsche Kerk
Marriage bannsHendrik van der MeulenView this family
January 16, 1756 (Age 31 years)
Witness: brdg. Jan de Nooij; brd. Florentia van der Kelder, moeder
MarriageHendrik van der MeulenView this family
February 1, 1756 (Age 31 years)
Birth of a son
#1
Hendrik “Henry” van der Meulen
November 18, 1756 (Age 32 years)
Death of a paternal grandfatherIsaack Mergouw
November 30, 1757 (Age 33 years)
Birth of a son
#2
Abraham Jacob van der Meulen
March 2, 1758 (Age 33 years)
Birth of a daughter
#3
Florentia van der Meulen
January 16, 1760 (Age 35 years)
Birth of a son
#4
Adrien van der Meulen
March 17, 1761 (Age 36 years)
Birth of a son
#5
Jean van der Meulen
October 9, 1762 (Age 38 years)
Birth of a son
#6
Jacob van der Meulen
August 25, 1764 (Age 40 years)
Death of a fatherAbraham Mergouw
June 21, 1770 (Age 46 years)
Burial of a motherFlorentia van der Kelder
March 26, 1773 (Age 48 years)
Record file numberHendrik van der MeulenView this family
976

Marriage of a childJean van der MeulenAntje ElsthoutView this family
March 30, 1783 (Age 58 years)
Marriage of a childJean van der MeulenSara van RaffenView this family
March 6, 1795 (Age 70 years)
Marriage of a childHendrik “Henry” van der MeulenChristina KokkereeView this family
December 11, 1795 (Age 71 years)
Marriage of a childJean van der MeulenHendrina van der BieView this family
June 15, 1800 (Age 76 years)
Christening of a sonJean van der Meulen

Religion: NDG
Note: Waalse Kerk
Deathyes

Note:

Waals-Hervormde gemeente Leiden: Stukken betreffende de vervanging van H. van der Meulen als koster, 1782, 1802. 15-1-1754: Acte van accord, cessie en transport tussen Florentia van der Kelder, huijsvrouw van Abraham Mergouw ter eenre ende Florentia Mergouw, meerderjarige ongehuwde persoone ter ander zijde, beiden wonende te Leiden. Zij geven te kennen dat sij eerste comparante, (na)dat omtrent dertigh jaeren geleeden en dus niet lange naer derselver trouwen haar comparantes gemelte man zig geabsenteert en haar comparante verlaaten heeft, seedert dien tijd tot nu toe met haer handen arbeijd zoo voor haar en derselver dogter de 2e comparante in deezen de kost hebbende moeten verdienen, (en dat) 't seedert eenigen tijd herrewaerts zoo door haar eerste comparantes naderende ouderdom als ten deele werkeloosheid zodanig ten agteren geraakt is dat daer door haere meubilen en kleederen merkelijk zijn versleeten ende vermindert waardoor zij eerste comparante zoo nu en dan door haer gemelte dogter de tweeede comparante met de uijtterste bereidwillighied is geadsisteert, maar ook als nu dagelijx door dezelve hare dogter moet werden geadsisteert ende geholpen, en off wel de natuurlijke billikheijt quame te vereijsschen dat haer comparantes meergezeijde dogter na haer overlijden in geenderleij gevallen 't zij door haar voornoemde geabsenteerde man, ofte iemand anders eene moejelijkheid werde aangedaan veelmin gemolesteert omme 't geene de eerste comparante zoude moogen koomen naer te laaten (om reedenen de gemelte hare dogter van geene dezelve is verdienende haer comparante is adsisteerende). Ende dienvolgens van 't geene waerlijk haer eerste comparantes voornoemde dogter is toebehoorende van het haere eenigzints te werden ontbloot, so verklaarde zij comparante om zodanige onverhoopte gevallen voor te koomen conscientie halven zig genoodsaekt hadde gevonden met de tweede comparante hare dogter te accorderen en contracteeren gelijk zij comparanten respective verklaeren te accorderen bij deezen: Namentlijk dat zij eerste comparante van nu af aan bij deezen wel ende wettelijk aan de meergenoemde hare dogter de tweede comparante in deesen is cedeerende ende in vollen vrijen eijgendomme overgeevende alle haar eerste comparantes geringe meubiltjes, huijsraad en inboedel, kleederen etc., zodanig die ten haren huijze bevonden werden (uijtgezondert alle 't geene haer comparantes dogter als dienstbaar zijnde, en particulierlijk toebehoorende, bij haer comparante ten haren huijze in bewaringe is hebbende). Waer teegens de tweede comparante Florentia Mergouw belooft en aanneemt bij deezen omme, soo veel in haer vermoogen sal zijn, haer gemelte moeder niet alleen te zullen adsisteeren en alle behoorlijke handreikinge te doen, maar ook gehouden zal zijn, gelijk zij belooft bij deezen, ten haren privé lasten te neemen ende te sullen voldoen de schulden en lasten des boedels, 't zij van huijshuer als andersints, op haer eerste comparantes overlijden te betaalen staend, als meede de kosten van haer eerste comparantes begravenisse te vallen, ende waer omtrent zij eerste comparante uijt de continueele preuves van de gemelte hare dogters adsistentie ende behulpsaamheijt niet anders is verwagtende tot naarkoominge van 't geene voorschreeven staat, verbinden zij weederzijdse comparanten hunnen persoonen en goederen dezelve stellende ten bedwang en executie als na regten. Aldus gedaan, verleeden ende gepasseert binne de stad Leijden ter presentie van Leonardus Johannis van Rouveroij en Jan Dibbetz als getuijgen ten deesen verzogt. W.g. Florentia Mergouw, de getuigen, een merk (+) gesteld bij Florentia van der Kelder.

Burial March 17, 1803 (Age 78 years)
Family with parents - View this family
father
mother
herself
Family with Hendrik van der Meulen - View this family
husband
herself
Marriage: February 1, 1756Leiden
10 months
son
15 months
son
23 months
daughter
14 months
son
19 months
son
23 months
son

Christening

Hooglandsche Kerk

Death

Waals-Hervormde gemeente Leiden: Stukken betreffende de vervanging van H. van der Meulen als koster, 1782, 1802. 15-1-1754: Acte van accord, cessie en transport tussen Florentia van der Kelder, huijsvrouw van Abraham Mergouw ter eenre ende Florentia Mergouw, meerderjarige ongehuwde persoone ter ander zijde, beiden wonende te Leiden. Zij geven te kennen dat sij eerste comparante, (na)dat omtrent dertigh jaeren geleeden en dus niet lange naer derselver trouwen haar comparantes gemelte man zig geabsenteert en haar comparante verlaaten heeft, seedert dien tijd tot nu toe met haer handen arbeijd zoo voor haar en derselver dogter de 2e comparante in deezen de kost hebbende moeten verdienen, (en dat) 't seedert eenigen tijd herrewaerts zoo door haar eerste comparantes naderende ouderdom als ten deele werkeloosheid zodanig ten agteren geraakt is dat daer door haere meubilen en kleederen merkelijk zijn versleeten ende vermindert waardoor zij eerste comparante zoo nu en dan door haer gemelte dogter de tweeede comparante met de uijtterste bereidwillighied is geadsisteert, maar ook als nu dagelijx door dezelve hare dogter moet werden geadsisteert ende geholpen, en off wel de natuurlijke billikheijt quame te vereijsschen dat haer comparantes meergezeijde dogter na haer overlijden in geenderleij gevallen 't zij door haar voornoemde geabsenteerde man, ofte iemand anders eene moejelijkheid werde aangedaan veelmin gemolesteert omme 't geene de eerste comparante zoude moogen koomen naer te laaten (om reedenen de gemelte hare dogter van geene dezelve is verdienende haer comparante is adsisteerende). Ende dienvolgens van 't geene waerlijk haer eerste comparantes voornoemde dogter is toebehoorende van het haere eenigzints te werden ontbloot, so verklaarde zij comparante om zodanige onverhoopte gevallen voor te koomen conscientie halven zig genoodsaekt hadde gevonden met de tweede comparante hare dogter te accorderen en contracteeren gelijk zij comparanten respective verklaeren te accorderen bij deezen: Namentlijk dat zij eerste comparante van nu af aan bij deezen wel ende wettelijk aan de meergenoemde hare dogter de tweede comparante in deesen is cedeerende ende in vollen vrijen eijgendomme overgeevende alle haar eerste comparantes geringe meubiltjes, huijsraad en inboedel, kleederen etc., zodanig die ten haren huijze bevonden werden (uijtgezondert alle 't geene haer comparantes dogter als dienstbaar zijnde, en particulierlijk toebehoorende, bij haer comparante ten haren huijze in bewaringe is hebbende). Waer teegens de tweede comparante Florentia Mergouw belooft en aanneemt bij deezen omme, soo veel in haer vermoogen sal zijn, haer gemelte moeder niet alleen te zullen adsisteeren en alle behoorlijke handreikinge te doen, maar ook gehouden zal zijn, gelijk zij belooft bij deezen, ten haren privé lasten te neemen ende te sullen voldoen de schulden en lasten des boedels, 't zij van huijshuer als andersints, op haer eerste comparantes overlijden te betaalen staend, als meede de kosten van haer eerste comparantes begravenisse te vallen, ende waer omtrent zij eerste comparante uijt de continueele preuves van de gemelte hare dogters adsistentie ende behulpsaamheijt niet anders is verwagtende tot naarkoominge van 't geene voorschreeven staat, verbinden zij weederzijdse comparanten hunnen persoonen en goederen dezelve stellende ten bedwang en executie als na regten. Aldus gedaan, verleeden ende gepasseert binne de stad Leijden ter presentie van Leonardus Johannis van Rouveroij en Jan Dibbetz als getuijgen ten deesen verzogt. W.g. Florentia Mergouw, de getuigen, een merk (+) gesteld bij Florentia van der Kelder.

Note

wonend: Breedestraat / Varkenmarkt