Jan Schaeij

Pedigree map of Jan van den Ende


3 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
5 individuals are missing birthplace map coordinates: Jan van den Ende, Thomas van den Ende, Adriaantje Huijsman, Geertje Patijn, Jan Huijsman.